1501 - Tübitak Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından 23 Eylül 2010 tarihine kadar TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmüştür. Yeni düzenlemeyle program sadece TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" ve “Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” uygun olarak yürütülen programın amacı, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.

Bu Uygulama Esaslarının amacı, ülkemiz sanayine kurumsal Araştırma Teknoloji Geliştirme yeteneği kazandırarak evrensel teknolojiye katkı sağlar hale getirmek için Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) nitelikli ve yenilikçi proje harcamalarına uluslararası tanım ve kavramlar çerçevesinde geri ödemesiz (hibe) olarak destek sağlanmasını hedefleyen 1501 kodlu Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programına ilişkin Uygulama Esaslarının belirlenmesidir. Genel hatlarıyla sanayiye hitap eden bu proje başvurusunda üniversitemiz öğretim üyeleri, danışman olarak görev alabilmektedirler. Danışmanların özellikle proje hazırlama ve sunma konusundaki tecrübelerinden faydalanmak isteyen firmaların bu eksikliğini ortadan kaldırmak, hazırladıkları AR-GE ve ürüne yönelik taslak projeleri teori-güncel literatür ile ilişkilendirmek konularında görev almaları öngörülmektedir. Bu görev alma işlemi resmi yolla 2 farklı şekilde gerçekleşmektedir:

1-İlgili birim döner sermayesi,2-Teknopark’ta yer alan bir danışmanlık şirketi üzerinden yapılan ikili anlaşmalarla proje bazlı danışmanlıklar yapılmaktadır. İlgili birim döner sermayesi üzerinden yapılan anlaşmalarda; proje süresi boyuca aylık bazda veya yıllık olarak yapılan sözleşmeler fakülte dekanlıkları tarafından onaylanır ve yürütülür. Danışmanlık ödeneği üzerinden, vergi ve kurum payları kesintileri yapılarak toplam ödeneğin yaklaşık % 60’a yakını fakülte tarafından görevlendirilen danışman hesabına aktarılmaktadır. 2011 yılından önce bu oran % 30-40 arasında değişmekteyken, bu yıl çıkan yeni döner sermaye kanununda öğretim üyelerini teşvik amaçlı olarak artırılmıştır.

Öğretim üyelerimizin teknoparklarda kurulu olan danışmanlık şirketleri üzerinden de proje danışmanlık hizmeti vermeleri mümkündür. Proje bazlı veya süreli yapılcak anlaşmalarda Teknoparkta bulunan şirket; hem fakülte dekanlığı tarafından görevlendirilen öüretim üyesi ile hemde fakülte dekanlıkları ile sözleşme imzalamaktadır. Danışmanlığı yapılacak firma ise Teknoparkta hizmet veren şirket ile anlaşma imzalamakta ve anlaşma süresi boyunca tüm idari ve mali konularda onunla görüşmeler yapmaktadır. Bu durumda danışman öğretim üyelerimizin verdiği hizmet üzerinden yapılan kesintilerde azalma meydana gelmektedir. Şöyleki; ilk olarak danışmanlık hizmeti alacak olan firma yıllık veya proje bazlı ödeneği Teknoparkda hizmet veren şirket hesabına fatura karşılığı olarak aktarır. Şirket ise maksimum % 15 kesinti (Vergiden muaf) yapmaktadır. Geriye kalan % 85 lik ödeneğin % 15 lik kısmı fakülte döner sermaye hesabına aktarılır. Şirket, gerekli kesintileri ve ödemeleri yaptıktan sonra ödeneğin % 70’ini doğrudan danışman öğretim üyesi hesabına aktarır. Danışman öğretim üyesinden herhangi bir vergi ve kurum kesintisi yapılmaz. Bu durum danışmanlık yapacak öğretim üyelerimiz tarafından daha çok kullanılmaktadır.

Öğretim üyelerimiz, teknoparklarda kendileri bireysel veya ortaklı şirketler kurabilmektedirler. Kurdukları danışmanlık ve hizmet şirketleri üzerinden kendi anlaşmalarını yapabilirler. Bu kanun tarafından da desteklenen KOSGEB ve TEKNOPARK’lar tarafından önerilen bir durumdur. Proje bazında KOSGEB’e ait işlikler öğretim üyeleri tarafından bedelsiz olarak kiralanabilmektedir.

Konu ilgili detaylı bilgilendirme eğitim seminerlerinde yapılacaktır.
Detaylı bilgi için 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı


  • Kosgeb
  • Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı
  • Zafer Kalkınma Ajansı
  • Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu
  • Türk Patent Enstitüsü
  • Tübitak
  • İşkur
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik