İSTEĞE BAĞLI STAJ PROGRAMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1)    İsteğe Bağlı Staj Programından yararlanmak isteyen öğrencilerin staja başlama evraklarını (EK-2) staj başlama tarihinden en az 10 iş günü önce ÜSİTEM 'e teslim etmesi gerekmektedir (Staj Başlama Tarihi Hafta İçi İse; Staja Başlanacak Hafta Sayılmadan İki Hafta Önceki Pazartesi Günü).

2)    İsteğe Bağlı Staj Programından yararlanan ve staj süresini tam olarak bitiren öğrencilerin staj bitirme evraklarını (EK-3, EK-4, EK-5 ) stajın bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde herhangi bir uyarıya gerek kalmadan ÜSİTEM 'e teslim etmesi gerekmektedir. Staj evraklarını getirmeyen öğrenciler ÜSİTEM ’in İsteğe Bağlı Staj Programından bir daha faydalanamazlar.

3)    İsteğe Bağlı Staj Programı Kapsamında stajını belirttiği tarihlerde tamamlayamayan öğrenciler için;

  • Sağlık sorunları sebebi ile stajını tamamlayamayacak olan öğrenciler İsteğe bağlı stajının sonlandırılmasını belirten bir dilekçe ve sağlık raporunu ÜSİTEM ‘e teslim edilir ve ÜSİTEM tarafından dilekçe ve rapor değerlendirilip bir sonraki stajdan yararlanıp yararlanamayacağı belirlenir.
  • Çeşitli nedenlerden (ulaşım zorluğu, işyerinin verimli olmadığını düşünmesi durumunda, derslerin ve staj zamanlarının çakışması vb.) dolayı stajını sonlandıran öğrenciler ÜSİTEM ’in İsteğe Bağlı Staj Programından, staj sonlandırma tarihinden sonraki 3 (üç) ay boyunca faydalanamazlar. Öğrencilerin staj başlamadan önce ulaşım zorluğu, işyerinin verimli olup olmayacağını, dersler ile staj zamanlarının çakışması vb. gibi durumları önceden araştırmaları gerekmektedir.

4)    İsteğe Bağlı Staj Programı kapsamında staja başlayacak olan öğrencilerimiz dönemsel ders saatlerini göz önünde bulundurarak staj tarihlerini belirlemeli ve belirttiği tarihler arasında stajlarını tamamlamaları gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında stajını tamamlamayan öğrenciler ÜSİTEM ’in İsteğe Bağlı Staj Programından, staj sonlandırma tarihinden sonraki 3 (üç) ay boyunca faydalanamazlar.

5)    İsteğe bağlı stajını çeşitli nedenlerden dolayı tamamlamayan öğrencilere 50 günlük staj süresini tamamlamış olsalar dahi ‘‘İsteğe Bağlı Staj Programı Sertifikası’’ verilmeyecektir. Ancak stajı mücbir (zorunlu) sebeplerden dolayı tamamlanamamış olması durumunda (mücbir sebep belgelendirmek şartıyla) öğrencinin durumu ÜSİTEM tarafından değerlendirilip karara bağlanacaktır.

İLETİŞİM

Telefon      : 0 (236) 201 20 45 / 47 / 48

Fax             : 0 (236) 201 20 46

E-posta       : usitem@cbu.edu.tr

İBS Staj       : usitem.ibs@cbu.edu.tr

Web            : http://usitem.cbu.edu.tr

Twitter        : https://twitter.com/usitem

Facebook  : https://www.facebook.com/usitem.cbu

Facebook  : https://www.facebook.com/groups/usitem/?fref=ts

Adres         : Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSİTEM), Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) Z31, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 YUNUSEMRE / MANİSA


  • Kosgeb
  • Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı
  • Zafer Kalkınma Ajansı
  • Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu
  • Türk Patent Enstitüsü
  • Tübitak
  • İşkur
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik