ÖĞRENCİLER BU UYGULAMADAN NASIL FAYDALANABİLİR

Öğrenciler İsteğe Bağlı Staj yapmak istediklerinde, firma ile anlaştıklarında izlenecek yol nedir?
Celal Bayar Üniversitesi (önlisans, lisans veya yüksek lisans) öğrencisiyim ve bir firma ile anlaştım bu firmada isteğe bağlı staj yapmak istiyorum, nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

İsteğe Bağlı Staj Başvurusunda İzlenecek Yol;

İsteğe bağlı staj programı 2013 yılında uygulanmaya başlanan ve tamamen gönüllük esasına dayalı bir staj programıdır. Üniversitemiz önlisans öğrencilerinden 1. yarıyılını, lisans öğrencilerinden (hazırlık hariç) 2. yarıyılını tamamlayanlar ile lisansüstü öğrencileri yaz tatili de dâhil olmak üzere Üniversitemizden Mezun oluncaya kadar boş günlerinde faydalanabilirler.  İsteğe bağlı staj süresince “ İş kazaları ve Meslek hastalıkları Sigorta Primi” Üniversitemiz tarafından ödenmektedir. Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz programa iki farklı şekilde dâhil olabilmektedir.

Yöntem 1 : ÜSİTEM Web Sitesindeki İlana Başvuru Yapmak Sureti ile Staj Yeri Bulunması Durumunda;

 1. Bu yöntemde Stajyer Öğrenci arayan işyeri Müdürlüğümüze müracaat ederek aradığı niteliklerdeki öğrenci talebini iletir.
 2. Müdürlük olarak bu ilanı ÜSİTEM’ e ait internet sayfasında (http://usitem.cbu.edu.tr/) duyuruya çıkarız.
 3. İlgili öğrencilerimiz belirtilen süreler içerisinde yeni hazırlanmış bir özgeçmişleri ile birlikte Sitemizde bulunan “İsteğe Bağlı Staj Programı Öğrenci Başvuru Formu (EK-1B)” nu doldurarak "usitem.ibs@cbu.edu.tr" adresine mail yolu ile iletirler.
 4. Başvuru yapan öğrencilerimizin bilgileri ilgili İşyeri ile paylaşılır.
 5. İşyeri öğrencilerimizi mülakata çağırır (Bu görüşmeler ÜSİTEM Müdürlüğü toplantı salonunda olabileceği gibi işletmede de gerçekleşebilmektedir.) ve içlerinden kendilerine uygun olan aday/ adayları belirler.
 6. Görüşme neticesinde İsteğe Bağlı Staj Programına kabul edilen öğrencilerimiz ÜSİTEM sayfasında bulunan “İsteğe Bağlı Staj Programı Kabul Formu (EK-2)” nun kendi ile ilgili bilgilerini doldurarak İşyeri onayına sunarlar.
 7. İşyeri kendi ile ilgili bilgileri ve Öğrencinin hangi tarihler arasında Staj yapacağına dair bilgileri işleyerek belgeyi tasdik eder. (ıslak imza ve kaşeleyerek) (staj başlangıç ve bitiş tarihlerinde oynama yapılmayacaktır).
 8. Şirketin onayından sonra Öğrencimiz bağlı olduğu Bölümün Staj Komisyon Başkanı ya da Komisyon üyesi hocalarından birine imzalatmak sureti ile Bölüm onayını alır.
 9. İşyeri ve Bölüm Staj Komisyonunca onaylanmış olan EK-2 belgesi Staj başlama tarihinden en az 10 iş günü önce (Staj Başlama Tarihi Hafta İçi İse; Staja Başlanacak Hafta Sayılmadan İki Hafta Önceki Pazartesi Günü);
 •     Muradiye Kampüsü içinde okuyan öğrencilerimiz; ÜSİTEM Müdürlüğüne,
 •     Muradiye Kampüsü dışında okuyan öğrencilerimiz; Fakülte/Yüksekokul/MYO Sekreterliğine, teslim edilmesi gerekmektedir.

Yöntem 2 : Staj Yapılacak Firmayı Öğrencinin Kendi İmkânları İle Bulması Durumunda;

 1. Bu yöntemde İşyeri ile görüşüp staj için sözlü onay alan öğrenci "İsteğe Bağlı Staj Programı Kabul Formu (EK-2)" nun kendi ile ilgili bilgilerini doldurarak İşyeri onayına sunar.
 2. İşyeri kendi ile ilgili bilgileri ve öğrencinin hangi tarihler arasında Staj yapacağına dair bilgileri işleyerek belgeyi tasdik eder. (ıslak imza ve kaşeleyerek) (staj başlangıç ve bitiş tarihlerinde oynama yapılmayacaktır).
 3. Şirketin onayından sonra öğrencimiz bağlı olduğu Bölümün Staj Komisyon Başkanı ya da Komisyon üyesi hocalarından birine imzalatmak sureti ile Bölüm onayını alır.
 4. İşyeri ve Bölüm Staj Komisyonunca onaylanmış olan EK-2 belgesinin, Staj başlama tarihinden en az 10 iş günü önce (Staj Başlama Tarihi Hafta İçi İse; Staja Başlanacak Hafta Sayılmadan İki Hafta Önceki Pazartesi Günü);
 • Muradiye Kampüsü içinde okuyan öğrencilerimiz; ÜSİTEM Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
 1. Müdürlüğümüze teslim edilen belgeler (EK-2) kontrol edildikten sonra Müdürümüzün onayına sunulur. Müdürümüzün onay vermesinden sonra ilgili Dekanlıkça Stajyer öğrencilerimizin işe giriş bildirgeleri hazırlanır. Staj başlama tarihinden iki gün önce “SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ” ni Müdürlüğümüzden teslim alınabilir. Bu bildirgelerin Staj başlangıcında İşyerine teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Muradiye Kampüsü dışında okuyan öğrencilerimiz; Fakülte/Yüksekokul/MYO Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.
 1. Fakülte/Yüksekokul/MYO Sekreterliğine teslim edilen EK-2 belgeleri kontrol edildikten sonra Stajyer öğrencilerimizin işe giriş bildirgeleri hazırlanır. Staj başlama tarihinden iki gün önce “SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ” ni ilgili sekreterlikten teslim alınabilir. Bu “SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ” Staj başlangıcında İşyerine teslim edilmesi gerekmektedir.

İLETİŞİM

Telefon      : 0 (236) 201 20 45 / 47 / 48

Fax             : 0 (236) 201 20 46

E-posta       : usitem@cbu.edu.tr

İBS Staj       : usitem.ibs@cbu.edu.tr

Web            : http://usitem.cbu.edu.tr

Twitter        : https://twitter.com/usitem

Facebook  : https://www.facebook.com/usitem.cbu

Facebook  : https://www.facebook.com/groups/usitem/?fref=ts

Adres         : Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSİTEM), Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) Z31, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 YUNUSEMRE / MANİSA


 • Kosgeb
 • Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı
 • Zafer Kalkınma Ajansı
 • Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu
 • Türk Patent Enstitüsü
 • Tübitak
 • İşkur
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik