İSTEĞE BAĞLI STAJ

Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Araştırma Ve Uygulama Merkezi (ÜSİTEM) ‘in Yürüttüğü ‘‘İsteğe Bağlı Staj’’ Uygulaması Başladı.

22 Nisan 2013

''Celal Bayar Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi İsteğe Bağlı Staj Yönergesi'' Üniversitemiz Senatosu ’nun 12.04.2013 tarih ve 2013/03-I sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup 13.07.2015 tarih ve 2015/07 sayılı toplantısında revize edilmiştir.

İsteğe Bağlı Staj Programı Nedir ?

 

Amacı

 

1) Celal Bayar Üniversitesi Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerinin bitirme projelerini sanayi işbirliği ile gerçekleştirebilmeleri, sanayi–işletme deneyimi kazanmaları, dolayısıyla mezun olduğunda hem teorik hem de pratik olarak iş hayatına hazır olmaları,

 

2) İşletmelerin, özellikle yıl içerisinde yaptıkları proje ve çalışmalarında Üniversite öğrencileriyle birlikte çalışarak hem onların genç fikirlerinden istifade edebilmeleri hem de sosyal sorumluluk gereği öğrencinin mezun olmadan bazı tecrübeleri kazanmalarına yardımcı olmaları. Dolayısıyla kendi geleceklerine yatırım yaparak tecrübesiz yeni mezun aldıklarında harcadıkları zaman ve maliyeti düşürmelerinin sağlanması,

 

Firmalara Sağladığı Avantajlar

1.      İsteğe Bağlı Staj Programı süresince öğrencinin sigorta primleri üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

2.      İşletme içerisinde yapacağınız projelerde iş hayatına başlamasına az kalmış, teorik bilgilerle donanımlı genç ve dinamik insanlarla çalışabileceksiniz.

3.      Öğrenciyi, dolayısıyla üniversiteyi ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda bulacaksınız.

4.      İstediğiniz zaman üniversitemizi ziyaret ederek bilgi, tecrübe paylaşımında bulunabileceksiniz. Öğrencimiz bu işlerde ÜSİTEM ile aranızda köprü olabilecek.

5.      Özellikle son sınıf öğrencileriyle çalıştığınızda, staj bitimi ve mezuniyet sonrası firmanızı ve sektörünüzü bilen, yetişmesine katkıda bulunduğunuz donanımlı bir elemanla çalışma şansı oluşacak.

 

Öğrenciye Sağladığı Avantajlar

1.      Teorik olarak gördüğünüz derslerin, pratikte firmalardaki uygulamasını görün.

2.      İş başvurularında istenen tecrübeye öğrenci iken sahip olma şansını yakalayın.

3.      Bitirme projelerinizi/tezlerinizi sanayi işbirliği kapsamında gerçekleştirme imkanı bulun.


Firmalar Nasıl Öğrenci Talebinde Bulunabilir


Başvuru;

ÜSİTEM ‘in web sayfasından ‘‘İsteğe Bağlı Staj Programı’’ bölümüne girerek; 

Celal Bayar Üniversitesi "İsteğe Bağlı Staj Programı Başvuru Formunu (EK-1A)" doldurarak

ÜSİTEM ‘e talepte bulunabilirsiniz. 


Neler Talep Edilebilir 

Hangi fakülte, hangi bölüm, haftada kaç gün, hangi günler


Örnek ;

Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, 3 öğrenci, Salı - Perşembe ve Cuma günleri,

Toplam 60 işgünü gibi.

Kaç Öğrenci Talep Edebilirim 

Bu konuda herhangi bir kısıtlama yok.

Üniversitenin de onaylaması halinde ihtiyacınız olan bölümlere öğrenci talep edebilirsiniz. 

 

Soru İşaretlerim Var

Konuyla ilgili aklınıza takılan sorularınız varsa ÜSİTEM ’i arayın sizi yerinizde ziyaret edelim.

Sorularınıza cevap verelim.


Sonuç 

Kazanmak için hep birlikte çalışalım.

 

Öğrenciler Bu Uygulamadan Nasıl Faydalanabilir?

 

Öğrenciler İsteğe Bağlı Staj yapmak istediklerinde, firma ile anlaştıklarında izlenecek yol nedir?

Celal Bayar Üniversitesi (önlisans, lisans veya yüksek lisans) öğrencisiyim ve bir firma ile anlaştım bu firmada isteğe bağlı staj yapmak istiyorum, nasıl bir yol izlemem gerekiyor?


İSTEĞE BAĞLI STAJ BAŞVURUSUNDA İZLENECEK YOL;

İsteğe bağlı staj programı 2013 yılında uygulanmaya başlanan ve tamamen gönüllük esasına dayalı bir staj programıdır. Üniversitemiz önlisans öğrencilerinden 1. yarıyılını, lisans öğrencilerinden (hazırlık hariç) 2. yarıyılını tamamlayanlar ile lisansüstü öğrencileri yaz tatili de dâhil olmak üzere Üniversitemizden Mezun oluncaya kadar boş günlerinde faydalanabilirler.  İsteğe bağlı staj süresince “ İş kazaları ve Meslek hastalıkları Sigorta Primi” Üniversitemiz tarafından ödenmektedir. Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz programa iki farklı şekilde dâhil olabilmektedir.


A.      Yöntem 1 : ÜSİTEM Web Sitesindeki İlana Başvuru Yapmak sureti ile Staj yeri bulunması durumunda;

1) Bu yöntemde Stajyer Öğrenci arayan işyeri Müdürlüğümüze müracaat ederek aradığı niteliklerdeki öğrenci talebini iletir.

2) Müdürlük olarak bu ilanı ÜSİTEM’ e ait internet sayfasında (http://usitem.cbu.edu.tr/) duyuruya çıkarız.

3)  İlgili öğrencilerimiz belirtilen süreler içerisinde yeni hazırlanmış bir özgeçmişleri ile birlikte Sitemizde bulunan “İsteğe Bağlı Staj Programı Öğrenci Başvuru Formu (EK-1B) nu doldurarak "usitem.ibs@cbu.edu.tr" adresine mail yolu ile iletirler.

4) Başvuru yapan öğrencilerimizin bilgileri ilgili İşyeri ile paylaşılır.

5) İşyeri öğrencilerimizi mülakata çağırır (Bu görüşmeler ÜSİTEM Müdürlüğü toplantı salonunda olabileceği gibi işletmede de gerçekleşebilmektedir.) ve içlerinden kendilerine uygun olan aday/ adayları belirler.

6) Görüşme neticesinde İsteğe Bağlı Staj Programına kabul edilen öğrencilerimiz ÜSİTEM sayfasında bulunan “İsteğe Bağlı Staj Programı Kabul Formu (EK-2)” nun kendi ile ilgili bilgilerini doldurarak İşyeri onayına sunarlar.

7) İşyeri kendi ile ilgili bilgileri ve Öğrencinin hangi tarihler arasında Staj yapacağına dair bilgileri işleyerek belgeyi tasdik eder. (ıslak imza ve kaşeleyerek) (staj başlangıç ve bitiş tarihlerinde oynama yapılmayacaktır).

8) Şirketin onayından sonra Öğrencimiz bağlı olduğu Bölümün Staj Komisyon Başkanı ya da Komisyon üyesi hocalarından birine imzalatmak sureti ile Bölüm onayını alır.

9) İşyeri ve Bölüm Staj Komisyonunca onaylanmış olan EK-2 belgesi Staj başlama tarihinden en az 10 iş günü önce (Staj Başlama Tarihi Hafta İçi İse; Staja Başlanacak Hafta Sayılmadan İki Hafta Önceki Pazartesi Günü);

             a)      Muradiye Kampüsü içinde okuyan öğrencilerimiz; ÜSİTEM Müdürlüğüne,

             b)      Muradiye Kampüsü dışında okuyan öğrencilerimiz; Fakülte/Yüksekokul/MYO Sekreterliğine,

teslim edilmesi gerekmektedir.


B.      Yöntem 2 : Staj Yapılacak Firmayı Öğrencinin Kendi İmkânları İle Bulması Durumunda;

1) Bu yöntemde İşyeri ile görüşüp staj için sözlü onay alan öğrenci "İsteğe Bağlı Staj Programı Kabul Formu (EK-2)" nun kendi ile ilgili bilgilerini doldurarak İşyeri onayına sunar.

2) İşyeri kendi ile ilgili bilgileri ve öğrencinin hangi tarihler arasında Staj yapacağına dair bilgileri işleyerek belgeyi tasdik eder. (ıslak imza ve kaşeleyerek) (staj başlangıç ve bitiş tarihlerinde oynama yapılmayacaktır).

3) Şirketin onayından sonra öğrencimiz bağlı olduğu Bölümün Staj Komisyon Başkanı ya da Komisyon üyesi hocalarından birine imzalatmak sureti ile Bölüm onayını alır.

4) İşyeri ve Bölüm Staj Komisyonunca onaylanmış olan EK-2 belgesinin, Staj başlama tarihinden en az 10 iş günü önce (Staj Başlama Tarihi Hafta İçi İse; Staja Başlanacak Hafta Sayılmadan İki Hafta Önceki Pazartesi Günü);

         a)      Muradiye Kampüsü içinde okuyan öğrencilerimiz; ÜSİTEM Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

·         Müdürlüğümüze teslim edilen belgeler (EK-2) kontrol edildikten sonra Müdürümüzün onayına sunulur. Müdürümüzün onay vermesinden sonra ilgili Dekanlıkça Stajyer öğrencilerimizin işe giriş bildirgeleri hazırlanır. Staj başlama tarihinden iki gün önce “SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ” ni Müdürlüğümüzden teslim alınabilir. Bu bildirgelerin Staj başlangıcında İşyerine teslim edilmesi gerekmektedir.

      b)  Muradiye Kampüsü dışında okuyan öğrencilerimiz; Fakülte/Yüksekokul/MYO Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

·       Fakülte/Yüksekokul/MYO Sekreterliğine teslim edilen EK-2 belgeleri kontrol edildikten sonra Stajyer öğrencilerimizin işe giriş bildirgeleri hazırlanır. Staj başlama tarihinden iki gün önce “SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ” ni ilgili sekreterlikten teslim alınabilir. Bu “SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ” Staj başlangıcında İşyerine teslim edilmesi gerekmektedir.

İSTEĞE BAĞLI STAJ PROGRAMINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİMİZİN İZLEYECEKLERİ YOL;

Staj süresi biten ve stajını başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz ÜSİTEM sayfasında bulunan "Öğrencinin Staj Yerini Değerlendirme Formu (EK-3)", "İsteğe Bağlı Staj Programı İşyeri Öğrenci Değerlendirme Formu (EK-4)" ve  "İsteğe Bağlı Staj Programı Staj Sonu Değerlendirme Formlarını (EK-5)" doldurarak (EK-4 Belgesi İşyeri tarafından doldurulup KAPALI ZARF USULÜ olacaktır) staj bitim tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde;

          a)      Muradiye Kampüsü içinde okuyan öğrencilerimiz; ÜSİTEM Müdürlüğüne,

          b)      Muradiye Kampüsü dışında okuyan öğrencilerimiz; Fakülte / Yüksekokul / MYO Sekreterliğine,

teslim etmesi gerekmektedir.

(Staj evraklarını getirmeyen öğrenciler ÜSİTEM ’in İsteğe Bağlı Staj Programından bir daha faydalanamazlar).

İsteğe bağlı staj programı; öğrencilerimizin okul yıllarında tecrübe kazanmaları için hazırlanmış olup, gönüllülük esasına dayandığı için süre kısıtlaması olmadan uygulanan bir programdır. Staj programında gönüllülük esas olduğu için firmalardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.( Ancak firmaların staj yapan öğrencilerimize burs, destek vb. şekillerde ödeme yapmalarında bir sakınca yoktur.)  Staj programımıza katılan öğrencilerimizden toplamda 50 iş günü ve üzerinde staj yapanlara “İsteğe Bağlı Staj Programı Sertifikası” verilecektir.

Staj programımıza katılan öğrencilerimizden beklentimiz mücbir sebepler olmadıkça stajlarını yarım bırakmamalarıdır. Stajın yarım bırakılması sadece öğrenci açısından sıkıntı yaratmayacak aynı zamanda programın uygulayıcısı olarak Müdürlüğümüz ile birlikte Üniversitemizin adını da zedeleyecektir. Müdürlük olarak İsteğe bağlı Staj programına dâhil olan her öğrencimizi Öncelikle Celal Bayar Üniversitesinin sonrasında Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin birer temsilcisi olarak görüyoruz. Siz değerli öğrencilerimiz Üniversitemizin gönüllü tanıtım elçileridir. Staj yapan her öğrenci kendinden sonra staj yapacak olan arkadaşları için iyi birer örnek teşkil etmektedirler.

Aklınızda oluşabilecek sorular ve sorunlar için Müdürlüğümüz mesai saatleri içerisinde kesintisiz hizmet vermektedir.

İsteğe Bağlı Staj Programında Dikkat Edilecek Hususlar;

1) İsteğe Bağlı Staj Programından yararlanmak isteyen öğrencilerin staja başlama evraklarını (EK-2) staj başlama tarihinden en az 10 iş günü önce ÜSİTEM 'e teslim etmesi gerekmektedir (Staj Başlama Tarihi Hafta İçi İse; Staja Başlanacak Hafta Sayılmadan İki Hafta Önceki Pazartesi Günü).

2) İsteğe Bağlı Staj Programından yararlanan ve staj süresini tam olarak bitiren öğrencilerin staj bitirme evraklarını (EK-3, EK-4, EK-5 ) stajın bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde herhangi bir uyarıya gerek kalmadan ÜSİTEM 'e teslim etmesi gerekmektedir. Staj evraklarını getirmeyen öğrenciler ÜSİTEM ’in İsteğe Bağlı Staj Programından bir daha faydalanamazlar.

3) İsteğe Bağlı Staj Programı Kapsamında stajını belirttiği tarihlerde tamamlayamayan öğrenciler için;

 • Sağlık sorunları sebebi ile stajını tamamlayamayacak olan öğrenciler İsteğe bağlı stajının sonlandırılmasını belirten bir dilekçe ve sağlık raporunu ÜSİTEM ‘e teslim edilir ve ÜSİTEM tarafından dilekçe ve rapor değerlendirilip bir sonraki stajdan yararlanıp yararlanamayacağı belirlenir.

Çeşitli nedenlerden (ulaşım zorluğu, işyerinin verimli olmadığını düşünmesi durumunda, derslerin ve staj zamanlarının çakışması vb.) dolayı stajını sonlandıran öğrenciler ÜSİTEM ’in İsteğe Bağlı Staj Programından, staj sonlandırma tarihinden sonraki 3 (üç) ay boyunca faydalanamazlar. Öğrencilerin staj başlamadan önce ulaşım zorluğu, işyerinin verimli olup olmayacağını, dersler ile staj zamanlarının çakışması vb. gibi durumları önceden araştırmaları gerekmektedir.

4) İsteğe Bağlı Staj Programı kapsamında staja başlayacak olan öğrencilerimiz dönemsel ders saatlerini göz önünde bulundurarak staj tarihlerini belirlemeli ve belirttiği tarihler arasında stajlarını tamamlamaları gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında stajını tamamlamayan öğrenciler ÜSİTEM ’in İsteğe Bağlı Staj Programından, staj sonlandırma tarihinden sonraki 3 (üç) ay boyunca faydalanamazlar.

5) İsteğe bağlı stajını çeşitli nedenlerden dolayı tamamlamayan öğrencilere 50 günlük staj süresini tamamlamış olsalar dahi ‘‘İsteğe Bağlı Staj Programı Sertifikası’’ verilmeyecektir. Ancak stajı mücbir (zorunlu) sebeplerden dolayı tamamlanamamış olması durumunda (mücbir sebep belgelendirmek şartıyla) öğrencinin durumu ÜSİTEM tarafından değerlendirilip karara bağlanacaktır.

İLETİŞİM

Telefon      : 0 (236) 201 20 45 / 47 / 48

Fax             : 0 (236) 201 20 46

E-posta       : usitem@cbu.edu.tr

İBS Staj       : usitem.ibs@cbu.edu.tr

Web            : http://usitem.cbu.edu.tr

Twitter        : https://twitter.com/usitem

Facebook  : https://www.facebook.com/usitem.cbu

Facebook  : https://www.facebook.com/groups/usitem/?fref=ts

Adres         : Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSİTEM), Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) Z31, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 YUNUSEMRE / MANİSA


  • Kosgeb
  • Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı
  • Zafer Kalkınma Ajansı
  • Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu
  • Türk Patent Enstitüsü
  • Tübitak
  • İşkur
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik