MİSYONUMUZ HEDEFLERİMİZ PROJENİN TANIMI

Üniversitedeki bilgi birikimi üretime dönüştürülmesi sanayideki pratik bilginin üniversiteye aktarılması süreçlerinde etkin rol oynayarak bölgemizde Ar-Ge kültürünün yerleşmesine ve Üniversite-Sanayi işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak,


Üniversite-sanayi işbilirliği güçlendirmek ve sonuçların sektöre gerçekleştirilen üretimi daha verimli hale getirmek amacıyla gerekli proje ekiplerini oluşturmak,

Üniversitede üretilen bilgiyi teknoloji geliştirme çerçevesinde ilgili alanlara yönlendirmek,

Üniversite bünyesinde bulunan mevcut birimler ile sanayi arasındaki iş birlini güçlendirmek ve imkanların birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak,

Eğitim kursları, seminerler, paneller, konferanslar, sertifika programları düzenlemek,

Fen, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında iş dünyası ile ortak projeler geliştirimesine katkı sağlamak,

İş dünyası temsilcilerinin deneyimlerini fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri ile derslerde paylaşmalarını sağlamak,

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlama, verimliliği arttırmak,

Ürün kaitesini ve standardını yükseltme, üretim maliyeyini düşürme ve tekonojik bilgiyi ticarileştirme amacıyla iş dünyası ile ortak çalışmalar yapılmasına katkı sağlamak

Proje kapsamında; Manisa ilinde bulunan endüstri firmalarının ar-ge ihtiyaçlarının belirlenmesi, Manisa'da teknopark kurulumuyla ilgili fizibilite çalışmasının gerçekleştirilmesi, Celal Bayar Üniversitesi'nin sanayiye hizmet kapasitesinin belirlenmesi, buna bağlı olarak üniversite-sanayi iş birliği kataloğunun oluşturulması ve ÜSİTEM' in tanınırlığının sağlanması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amaçlanmıştır.

Gerçekleştirilen proje ile Manisa ilinde sanayi kuruluşlarının teknopark konusunda farkındalık oluşmasına katkıda bulunulmuştur.

Üniversite öğrencilerinin eğitilmesine ve mezuniyet sonrasında istihdam imkanlarının geliştirilmesine yönelik etkin staj programları yaratmak,

Üniversitenin sahip olduğu teknik altyapının iş dünyasının beklentilerini karşılayacak hizmetleri üretebilecek duruma gelmesi için, ilgili kurum ve kuruluşlardan sağlanacak fonlardan yararanılmasına yönelik çalışmaları desteklemek,

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez konularının seçiminde ve öğretim üyeleri tarafından yürütülen araştırmalarda sanayinin Ar-Ge ihtiyacına yönelik faaliyetlerinin ve çalışmaların sonuçlarının iş dünyası ile paylaşılmasının sağlamak,

Üniversitede öğretim üyeleri ile yüksek lisans ve doktor öğrencileri tarafından yürütülen araştırmalarda sanayinin Ar-Ge ihtiyacına yönelik faaliyetlerinin ve çalışmaların sonuçlarının iş dünyası ile paylaşılmasının sağlamak,

Üniversited öğretim üyeleri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından yürütülen araştırmalar için veri toplama aşamasında iş dünyasının araştırmacıları desteklemesini sağlamaktır.

  • Kosgeb
  • Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı
  • Zafer Kalkınma Ajansı
  • Üniversite Sanayi İşbirliği Platformu
  • Türk Patent Enstitüsü
  • Tübitak
  • İşkur
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik